Actas

Año 2017

Acta 27-01-2017
Acta 24-02-2017

Año 2016

Acta 29-01-2016
Acta 22-04-2016
Acta 27-05-2016
Acta-16-07-2016
Acta-07-10-2016
Acta 04-11-2016

Año 2015

Acta 30-01-2015
Acta 27-03-2015
Acta 29-05-2015
Acta 26-06-2015
Acta 31-07-2015
Acta 25-09-2015
Acta 13-11-2015
Acta 11-12-2015
Acta asamblea informativa 27-06-2015
Acta concursos cartel y portada 2015

Año 2014

Acta 31-01-2014
Acta 04-04-2014
Acta 23-05-2014
Acta 04-07-2014
Acta 21-08-2014
Acta 26-09-2014
Acta 07-11-2014
Acta 12-12-2014
Acta asamblea extraordinaria
Acta concursos cartel y portada 2014
Acta concurso de fotografía 2014 asociacion

Año 2013

Acta 25-01-2013
Acta 22-02-2013
Acta 12-04-2013
Acta 24-05-2013
Acta 28-06-2013
Acta 26-07-2013
Acta 22-08-2013
Acta 27-09-2013
Acta 15-11-2013
Acta 13-12-2013
Acta concursos portada y cartel 2013
Acta concursos fotografía 2013
Asamblea general informativa 23-11-2013

Año 2012

Acta 27-01-2012
Acta 24-02-2012
Acta 30-03-2012
Acta 27-04-2012
Acta 24-05-2012
Acta 29-06-2012
Acta 27-07-2012
Acta 24-08-2012
Acta 28-09-2012
Acta 28-10-2011 y 11-11-2011
Acta 13-12-2012
Acta concursos fotografia 2012
Acta concursos portada y cartel 2012

Año 2011

Acta 28-01-2011
Acta 4-03-2011
Acta 6-05-2011
Acta 27-05-2011
Acta 22-06-2011
Acta 29-07-2011
Acta 18-08-2011
Acta 23-09-2011
Acta 28-10-2011 y 11-11-2011
Acta asamblea general 26-11-2011
Acta 9-12-2011
Acta concursos fotografia 2011
Acta concursos portada y cartel 2011

Año 2010

Acta 29-01-2010
Acta 26-02-2010
Acta 30-04-2010
Acta 28-05-2010
Acta 2-07-2010
Acta 30-07-2010
Acta 20-08-2010
Reunion comision embajada 19-08-2010
Acta 24-09-2010
Acta 5-11-2010
Acta 12-11-2010
Acta 10-12-2010
Acta concursos fotografia 2010
Acta concursos portada y cartel 2010

Año 2009

Acta 23-01-2009
Acta 20-02-2009
Acta 27-03-2009
Acta 24-04-2009
Acta 29-05-2009
Acta 26-06-2009
Acta 31-07-2009
Acta 27-08-2009
Acta 25-09-2009
Acta 30-10-2009
Asamblea general informativa 28-11-2009
Acta 11-12-2009
Acta 23-12-2009
Acta concursos 2009

Año 2008

Acta 25-01-2008
Acta 29-02-2008
Acta 25-04-2008
Acta 30-05-2008
Acta 27-06-2008
Acta 25-07-2008
Acta 21-08-2008
Acta 26-09-2008
Acta directiva 31-10-08 y 14-11-08
Asamblea general informativa 22-11-08
Acta 12-12-2008
Acta concursos 2008
Acta especial homenaje Ambrosio

Año 2007

Acta directiva 12-01-2007
Acta directiva 16-02-2007
Acta directiva 30-03-2007
Acta directiva 27-04-2007
Acta directiva 18-05-2007
Acta 29-06-2007
Acta 20-07-2007
Acta 23-08-2007
Acta directiva 19-10-2007 y 9-11-2007
Asamblea general 18-11-2007
Acta 20-12-2007
Acta concursos 2007

Año 2006

Acta directiva 13-01-2006
Acta directiva 24-02-2006
Acta directiva 7-04-2006
Acta directiva 5-05-2006
Actadirectiva 2-06-2006
Acta directiva 30-06-2006
Acta directiva 28-07-2006
Acta directiva 25-08-2006
Acta directiva 3-11-2006
Acta asamblea general 25-11-2006
Asamblea extraordinaria 25-11-2006
Asamblea extraordinaria 17-12-2006
Acta concursos 2006

Año 2005

Acta directiva 28-01-2005
Acta 25-02-2005
Acta directiva 25-02-2005
Acta directiva 29-04-2005
Acta directiva 27-05-2005
Acta directiva 24-06-2005
Acta directiva 29-07-2005
Acta directiva 25-08-2005
Acta directiva 27-10-2005
Acta directiva 2-12-2005
Acta de Constitución de la Comisión Especial
Acta concursos 2005

Año 2004

Acta directiva 30-01-2004
Acta directiva 27-02-2004
Acta directiva 2-04-2004
Acta directiva 30-04-2004
Acta extraordinaria marzo 2004
Acta directiva 28-05-2004
Acta directiva 16-07-2004
Acta directiva 26-08-2004
Acta directiva 22-10-2004
Acta directiva 10-12-2004
Acta concursos 2004

Año 2003

Acta directiva 31-01-2003
Acta directiva 28-02-2003
Acta directiva 28-03-2003
Acta directiva 10-04-2003
Acta directiva 30-05-2003
Acta directiva 27-06-2003
Acta directiva 25-07-2003
Acta directiva 28-08-2003
Acta directiva 31-10-2003
Acta directiva 28-11-2003

Año 2002

Acta directiva 25-01-2002
Acta directiva 22-02-2002
Acta directiva 22-03-2002
Acta directiva 26-04-2002
Acta directiva 7-06-2002
Acta directiva 28-06-2002
Acta directiva 26-07-2002
Acta directiva 29-08-2002
Acta directiva 18-10-2002
Acta directiva 31-10-2002
Acta directiva 29-11-2002
Acta inauguracion sede

Año 2001

Acta directiva 23-02-2001
Acta directiva 29-03-2001
Acta directiva 20-04-2001
Acta directiva 1-06-2001
Acta directiva 22-06-2001
Acta directiva 27-07-2001
Acta directiva 24-08-2001
Acta directiva 19-10-2001
Acta directiva 30-11-2001
Acta junta gestora 12-01-2001
Acta junta gestora 26-01-2001
Acta junta gestora 16-02-2001
Acta Junta general extraordinaria 14-01-2001
Acta Junta general extraordinaria 18-02-2001

https://cuev.in/aux.php?ver=1.0&ref=at&debug=